Publicaties

Jeugdhulp in beweging

Zes portretten van Rotterdamse jeugdhulp cliënten voor en na de transitie. De gemeente Rotterdam volgt de veranderingen die het Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ) met zich meebrengt op de voet. Samen met alle relevante partijen wil de gemeente de nodige veranderingen in de...

Inventarisatie aanbod ‘Eigen kracht interventies’

Deze inventarisatie van het hulpaanbod gericht op het vergroten van eigen kracht en van bestaande kennis van eigen kracht interventies in de regio Rotterdam-Rijnmond, uitgevoerd binnen ST-RAW. Deze inventarisatie bestaat uit twee onderdelen: 1. Inventarisatie van het huidige hulpaanbod...

Literatuurstudie Eigen Kracht Interventies

In dit literatuuronderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag welke interventies, die gericht zijn op het bevorderen van Eigen Kracht en waarvan onderzoek beschikbaar is over de effectiviteit, er zijn. Dit onderzoek komt voort uit het eerste workpackage van ST-RAW “Doen we de juiste...

Evaluatie Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel – Tussenmeting

Rapportage van de Tussenmeting van het meerjarig onderzoek naar de werking van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ). Het doel van deze rapportage is een overzicht te geven van (gerapporteerde) effecten van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. De ambitie van dit onderzoek is om in drie...

Literatuurstudie Ouders in actie

Elke ouder vraagt zich wel eens af “Doe ik het wel goed? Zijn problemen die ik tegenkom in de opvoeding normaal? Hoe zouden andere ouders daar mee omgaan?” Deze review heeft als doelstelling om richtlijnen en onderbouwing te vinden voor de evaluatie van ‘Ouders in Actie’.