Jeugdstelsel in de groei: eindrapport evaluatie Rotterdams Jeugdstelsel

In hoeverre worden de doelen van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ beleidsplan 2015-2018) gehaald en de uitgangspunten toegepast? Dit is de hoofdvraag van de evaluatie van het Rotterdams Jeugdstelsel. Dit meerjarig onderzoek is opgezet om de effecten van de veranderingen in het jeugdstelsel na de transitie in 2015 in beeld te brengen. Daarvoor zijn drie metingen verricht. Een nulmeting in 2014, een tussenmeting in 2016 en deze eindmeting in 2017/2018.

Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Onderzoek en Business Intelligence (O&BI) van de gemeente Rotterdam.

Download het eindrapport evaluatie Rotterdams Jeugdstelsel

Over de auteur Bekijk alle berichten

ST-RAW

De academische werkplaats in Rotterdam ST-RAW wil jeugdigen en gezinnen meer gebruik laten maken van hun eigen kracht. Het motto: ‘zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort en doorpakken waar het moet.’